I. VĂN PHÒNG KHOA

- Địa chỉ: Phòng A317, số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 028. 3829.3828 (số nội bộ: 175)

- Website: luutru.hcmussh.edu.vn

- Email: luutru@hcmussh.edu.vn

- Giờ làm việc: Sáng: 07h30 - 11h30; Chiều: 13h00 - 17h00

- Giờ tiếp khách/sinh viên: Sáng 08h00 - 11h00; Chiều: 13h30 - 16h30

II. BAN CHỦ NHIỆM KHOA
 
1. Trưởng khoa TS. Đỗ Văn Học
- Email: hocdovan@hcmussh.edu.vn
  
2. Phó Trưởng khoa: TS. Nguyễn Văn Báu
- Email: bauussh@gmail.com
  
III. CÁC BỘ PHẬN CHỨC NĂNG

1. Thư ký Khoa: (vui lòng liên hệ qua email khoa)
- Email: luutru@hcmussh.edu.vn


2. Giáo vụ Sau đại học, chuyên trách Khảo thí - Đảm bảm chất lượng: ThS. Phạm Nguyễn Phương Quỳnh
- Email: phuongquynh.pn@hcmussh.edu.vn
 
3. Giáo vụ hệ Vừa làm vừa học (các lớp tại TP.HCM), phụ trách Nghiên cứu khoa học: ThS. Nguyễn Thị Ly
- Email: lynguyen.hcmussh@gmail.com


4. Giáo vụ Đại học hệ Chính quy, Trợ lý Công tác sinh viên, phụ trách website đơn vị: ThS. Hà Minh Minh Đức
- Email: haminh.minhduc@hcmussh.edu.vn

5. Giáo vụ Đại học hệ Vừa làm vừa học (Các tỉnh ngoài TP.HCM): ThS. Mai Thanh Xuân
- Email: thanhxuan1610@gmail.com

 
 Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.