Danh sách dự kiến SV bị buộc thôi học & cảnh cáo học vụ từ HK I, NH 2015 - 2016

Sinh viên xem danh sách và phản hồi (nếu có) về Khoa/Bộ môn để Khoa/Bộ môn tổng hợp gửi về phòng Công tác sinh viên trước ngày 19/11/2015
Bấm vào đây để xem danh sách
STT  MSSV  Họ  Tên  Ngày sinh  Điểm TBC  Điểm TBCTL  Tình trạng  CB-TT Học vụ  Ghi chú 
 1256130059  Phạm Thị  Duyên 20/03/1992   0 Buộc thôi học     Tự ý bỏ học
 2  1256130029  Lê Thị  Lợi  24/10/1993  0  Buộc thôi học    Tự ý bỏ học
 3  1356130008  Nguyễn Thị  Duyên  12/10/1995  0  0  Buộc thôi học    Tự ý bỏ học
 4  1356130017 Trần Thị  Hoài   14/11/1995  1,5 4,71     Cảnh báo học vụ  Có HK dưới 3
 5  1356130041  Thái Hồng  Hoài  04/06/1995  Buộc thôi học    Tự ý bỏ học
 6 1456130012   Phan Thị  Hoài  06/11/1996  1,06  2,77   Cảnh báo học vụ   Có HK dưới 3
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.