Thông tin thêm về việc đóng bảo hiểm y tế của sinh viên, năm học 2015-2016

Việc tham gia bảo hiểm y tế là bắt buộc đối với tất cả sinh viên.

1. Sinh viên bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) theo thông báo và lịch đóng tại đây.
2. Sinh viên đã đóng BHYT năm học 2015-2016 tại KTX hoặc tại Trường (Xem danh sách) thì không phải đóng nữa.
3. Đại diện lớp/nhóm sinh viên có thể thu BHYT tập trung và lập danh sách theo mẫu (tải mẫu, sheet 1 là dành cho thu tiền BHYT, sheet 2 là dành cho sinh viên nộp photo thẻ bảo hiểm/biên nhận đã đóng BHYT), đại diện lớp/nhóm sinh viên nộp về Phòng CTSV theo thông báo trên.
4. Sinh viên tham khảo các cơ sở y tế tại TP. Hồ Chí Minh tại đây để đăng ký đóng BHYT (Nếu không đóng tại trường), sau đó phải nộp bản photo thẻ bảo hiểm (còn giá trị sử dụng)/biên nhận đóng BHYT cho Phòng CTSV.
Mọi thắc mắc vui lòng gọi (08) 38293828 - 111.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.