V/v tham gia Bảo hiểm Y tế năm học 2015 - 2016 của sinh viên

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) số 46/2014/QH13 ngày 13/06/2014 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật BHYT; Công văn số 4296/BGDĐT-CTHSSV ngày 24/08/2015 của Bộ GD&ĐT về việc tăng cường triển khai thực hiện BHYT HSSV; Công văn số 5060/UBND-VX ngày 27/8/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện BHYT-HSSV năm học 2015 – 2016 quy định: Sinh viên là đối tượng bắt buộc tham gia BHYT theo quy định pháp luật. 
Vì vậy, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn hướng dẫn thu Bảo hiểm y tế (bắt buộc đối với tất cả sinh viên còn đang học tại Trường) trong năm học 2015 - 2016 như sau:
1. Đối tượng: Sinh viên chưa tham gia BHYT năm học 2015 – 2016. Các sinh viên đã có thẻ BHYT (do địa phương, hoặc các tổ chức cấp) phải nộp bản photo Thẻ bảo hiểm (còn giá trị sử dụng) cho Phòng CTSV 

2. Địa điểm: Phòng CTSV, Cơ sở Linh Trung, Thủ Đức

3. Thời gian: Thu tập trung từ ngày 07/12/2015 – 11/12/2015
Sinh viên năm cuối (khoá 2011, 2012) có thể nộp tại phòng CTSV cơ sở Đinh Tiên Hoàng (Phòng B.002) cũng trong khoảng thời gian trên.

4. Mức phí BHYT: 434.700 đ/sv/12 tháng (thời hạn sử dụng đến 31/12/2016).
Sau khi đóng phí, sinh viên phải giữ chứng từ nộp tiền để xác nhận đã đóng phí bảo hiểm khi cần.
Nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên thực hiện đúng thời gian như trên để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Các sinh viên không tham gia BHYT sẽ bị xem xét kỷ luật cảnh cáo theo quy định của Luật Bảo hiểm Y tế.


Xem thông báo.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.