Chuyến tham quan thực tế của sinh viên năm 4 tại Long An - Đồng Tháp - Kiên Giang

Từ ngày 02/04/2015 đến ngày 06/04/2015, Bộ môn Lưu trữ học - Quản trị văn phòng đã tổ chức cho sinh viên năm 4 khoá 2011 - 2015 chuyến đi tham quan thực tế tại các tỉnh Long An - Đồng Tháp - Kiên Giang.

Thực hiện chương trình đào tạo đại học ngành Lưu trữ học và kế hoạch giảng dạy trong học kỳ II, năm học 2014-2015, Bộ môn Lưu trữ học-Quản trị văn phòng tổ chức cho sinh viên viên ngành Lưu trữ học-Quản trị văn phòng đi tham quan thực tế tại Văn phòng UBND các tỉnh Long An, Đồng Tháp; Chi cục Văn thư Lưu trữ các tỉnh Long An, Đồng Tháp và Văn phòng Tỉnh ủy Kiên Giang.

Mục đích của đợt thực tập: thực hiện nguyên lý giáo dục là gắn liền nhà trường với xã hội, lý luận với thực tiễn, thông qua nghiên cứu khảo sát và thực hành về quản trị văn phòng và công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (sau đây gọi chung là cơ quan) để củng cố kiến thức đã học, nâng cao năng lực vận dụng lý luận vào thực tiễn, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp; Giúp sinh viên viên rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong làm việc của người cán bộ, công chức, viên chức văn phòng hiện đại.
Về nội dung thực tập, sinh viên tập trung nghiên cứu các nội dung sau đây:

a) Khái quát về cơ quan

- Tìm hiểu về sự hình thành và phát triển của cơ quan: ngày tháng năm thành lập, sự thay đổi tên gọi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức qua các giai đoạn, vv….;

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan hiện nay.

b) Về quản trị hành chính văn phòng

Tìm hiểu tình hình thực tế và đối chiếu với lý thuyết đã học để nêu rõ kết quả, chất lượng, ưu điểm, hạn chế của công tác văn phòng cơ quan theo những nội dung sau:

- Tình hình chung của văn phòng cơ quan

+ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và các quy chế hoạt động của văn phòng hoặc phòng hành chính cơ quan (sau đây gọi chung là văn phòng);

+ Đội ngũ cán bộ, nhân viên văn phòng: số lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo, bồi duỡng và năng lực thực hiện các công việc văn phòng.

- Tình hình một số nội dung của công tác văn phòng cơ quan  

+ Lập kế hoạch, chương trình công tác;

+ Hoạt động thu thập và xử lý thông tin;

+ Tổ chức hội họp;

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chế làm việc của cơ quan;

+ Tổ chức, sắp xếp nơi làm việc và trang thiết bị, phương tiện làm việc trong văn phòng.

Đ/c Trần Kỳ Đức - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Long An giới thiệu hoạt động của Văn phòng

c) Về công tác văn thư

Tìm hiểu tình hình thực tế và đối chiếu với lý thuyết đã học để nêu rõ kết quả, chất lượng, ưu điểm, hạn chế của công tác văn thư cơ quan theo những nội dung sau:

- Tổ chức - cán bộ văn thư của cơ quan

+ Quy mô tổ chức bộ phận văn thư: phòng, tổ, một số cán bộ chuyên trách hoặc cán bộ văn thư kiêm nhiệm;

+ Số lượng, trình độ, năng lực chuyên môn của cán bộ, nhân viên văn thư.

- Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác văn thư đã được ban hành. Chất lượng và tác dụng của những văn bản đó.

- Tình hình thực hiện các nghiệp vụ sau đây của công tác văn thư:

+ Soạn thảo, ban hành văn bản;

+ Quản lý văn bản đi;

+ Quản lý văn bản đến;

+ Quản lý và sử dụng con dấu;

+ Lập hồ sơ và nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan;

- Tình hình ứng dụng tin học trong công tác văn thư.

- Tình hình trang thiết bị sử dụng trong công tác văn thư: số lượng, chất lượng và hiệu qủa sử dụng.


Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp giới thiệu với Đoàn về hoạt động của Văn phòng


d) Về công tác lưu trữ

Tìm hiểu tình hình thực tế và đối chiếu với lý thuyết đã học để nêu rõ kết quả, chất lượng, ưu điểm, hạn chế của công tác lưu trữ của cơ quan về các mặt sau đây:

- Tổ chức - cán bộ lưu trữ của cơ quan:

+ Quy mô tổ chức bộ phận lưu trữ (phòng, tổ, một số cán bộ chuyên trách hoặc cán bộ lưu trữ kiêm nhiệm);

+ Số lượng, trình độ, năng lực chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức lưu trữ.

- Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác lưu trữ đã được cơ quan ban hành. Nêu rõ chất lượng và hiệu quả chỉ đạo, hướng dẫn của những văn bản đó.

- Tình hình thực hiện các nội dung nghiệp vụ sau đây của công tác lưu trữ:

+ Thu thập, bổ sung tài liệu lưu trữ;

+ Phân loại, chỉnh lý tài liệu lưu trữ;

+ Xác dịnh giá trị tài liệu lưu trữ;

+ Thống kê, bảo quản tài liệu lưu trữ;

+ Tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ;

+ Ứng dụng tin học trong công tác lưu trữ;

- Tình hình trang thiết bị sử dụng trong công tác lưu trữ: số lượng, chất lượng và hiệu quả sử dụng.Tặng lãnh đạo Văn phòng Sở Nội vụ Long An và lãnh đạo Chi cục VTLT tỉnh Long An giáo trình của Bộ môn mới xuất bản

Về kết quả

Sinh viên đã thực hiện đầy đủ các nội dung đề ra trong Đề cương thực tập. Ngoài những kiến thức về chuyên môn mà sinh viên thu thập được từ chuyến đi, chuyến tham quan còn giúp thắt chặt tình thầy trò giữa các giảng viên và sinh viên Bộ môn Lưu trữ học - QTVP. Các bạn sinh viên còn tìm hiểu được những nét đẹp của quê hương và những giá trị lịch sử xuyên suốt qua những địa điểm mà đoàn ghé qua. Những địa danh như mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, nhà tù Phú Quốc, làng nghề nước mắm, nghề làm ngọc trai, v.v… đã làm phong phú hơn vốn hiểu biết của các bạn sinh viên về đất nước và con người Việt Nam.

Viếng mộ và tham quan khu di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại Cao Lãnh

Giảng viên và sinh viên chụp hình lưu niệm tại Lưu trữ Tỉnh ủy Kiên Giang

Bộ môn Lưu trữ học - Quản trị văn phòng
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.