Thông báo Danh sách sinh viên khóa 2017 - 2021 làm khóa luận tốt nghiệp trong học kỳ 1 năm học 2020 - 2021

STT

Họ và tên sinh viên

Mã số sinh viên

Tên đề tài khóa luận tốt nghiệp

Giảng viên hướng dẫn

1

Cầm Bá Đạt

1756130012

Thực trạng công tác chỉnh lý hồ sơ, tài liệu đăng ký, chuyển nhượng nhà – đất tại văn phòng đăng ký đất đai Thành phố Hồ Chí Minh

ThS. Hoàng Quang Cương

2

Trịnh Thị Kiều Loan

1756130038

Hoạt động tuyển dụng và đào tạo nhân viên hành chính văn phòng trong các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

ThS. Nguyễn Phạm Ngọc Hân

3

Nguyễn Thị Phương Trang

1756130074

Hoạt động xây dựng văn hóa công sở tại Công ty TNHH Phoenix Clean Power

ThS. Lê Thị Vị


Thời gian thực hiện: từ tháng 10/2020 đến tháng 1/2021. 

Khoa Lưu trữ học - Quản trị văn phòng

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.