Công tác văn thư thời Lý, Trần, Lê qua nghiên cứu Đại Việt sử ký toàn thư

GVHD: TS. Nghiêm Kỳ Hồng
SVTH: Nguyễn Thị Hà
Khóa: 2005-2009

Đại Việt sử ký toàn thư là bộ Quốc sử chính thống đầu tiên của nước ta ghi chép lịch sử nước ta từ thời Hồng Bàng tới năm 1675. Phạm vi nghiên cứu của khóa luận tốt nghiệp này không phải là công tác văn thư của tất cả các triều đại mà chỉ tập trung vào ba triều đại Lý, Trần, Lê vì kể từ triều Lý những vấn đề công tác văn thư mới được ghi chép lại trong bộ sử này.
Tải file tại đây
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.