Hội thảo “Lập hồ sơ điện tử và lưu trữ tài liệu điện tử”

Ngày 01/9/2015, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã tổ chức Hội thảo “Lập hồ sơ điện tử và lưu trữ tài liệu điện tử”. Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh) đã cử ThS. Đỗ Văn Học - Trưởng Bộ môn và ThS. Nguyễn Văn Thỏa - giảng viên giảng dạy chuyên đề Lưu trữ tài liệu điện tử tham dự Hội thảo.

Hội thảo đã thu hút sự quan tâm của các nhà quản lý, các nhà khoa học đến từ Nga, Lào, Campuchia và nhiều cơ quan ở trung ương, địa phương của Việt Nam như: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ KH-CN, Bộ Nội vụ, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Tổng cục Hải quan, Cục văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia, Trung tâm Lưu trữ Dầu khí và các cơ sở đào tạo đại học như Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh), Trường Đại học Đồng Nai, v.v...
Quang cảnh của Hội thảo
Nội dung các tham luận đã tập trung bàn thảo những vấn đề sau:
- Những quy định của pháp luật Việt Nam về lập hồ sơ điện tử và lưu trữ tài liệu điện tử;
- Các khuyến nghị trong nước và tiêu chuẩn quốc tế về lập hồ sơ điện tử và quản lý tài liệu điện tử;
- Thực trạng lập hồ sơ điện tử tải các cơ quan, tổ chức ở Việt Nam hiện nay;
- Số hóa tài liệu lưu trữ và lưu trữ tài liệu số hóa;
- Kinh nghiệm một số nước về lập hồ sơ điện tử và lưu trữ tài liệu điện tử;
- Các giải pháp nâng cao chất lượng lập hồ sơ điện tử và lưu trữ tài liệu điện tử, v.v...

Tại buổi Hội thảo, đại diện lãnh đạo Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã có ý kiến phát biểu và đánh giá cao tham luận của các nhà khoa học, nhà quản lý, là cơ sở để Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước nghiên cứu, tham mưu cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn về lập hồ sơ điện tử và lưu trữ tài liệu điện tử.
PGS. TS. Triệu Văn Cường - Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ cũng đánh giá những bài tham luận, những ý kiến chia sẻ, trao đổi của đại biểu là nguồn tham khảo quý giá để các cơ quan, tổ chức, các cơ quan lưu trữ từ trung ương đến địa phương thực hiện tốt hơn công tác lập hô sơ điện tử và lưu trữ tài liệu điện tử để gìn giữ lâu dài nguồn tài nguyên thông tin dưới dạng điện tử; đồng thời, đây cũng là nguồn tài liệu, thông tin khoa học để Trường Đại học Nội vụ Hà Nội nói riêng, các cơ sở đào tạo nói chung thực hiện tốt hơn công tác đào tạo, NCKH về văn thư và lưu trữ.

Đại diện Bộ môn Lưu trữ học - Quản trị văn phòng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,
Đại học Quốc gia TPHCM chụp hình lưu niệm với PGS. TS. Đào Xuân Chúc  
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.