Đăng ngày: 25/07/2017

Chiều ngày 24/7/2017, tại Phòng D201 – Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Thầy và trò Bộ môn Lưu trữ học – Quản trị văn phòng (QTVP) đã tổ chức chương trình “Gặp gỡ 2 miền” để chào đón, gặp gỡ và giao lưu với giảng viên, học viên cao học và sinh viên Khoa Lưu trữ học và QTVP, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.