• DANH SÁCH CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN (Tính đến đầu năm 2018)

  STT

  HỌ VÀ TÊN

  CHỨC VỤ

  CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

  CÁC MÔN GIẢNG DẠY

   GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

  1


  TS. Đỗ Văn Học

  - Trưởng Bộ môn

  - Phó Bí thư Chi bộ

  - Phụ trách chung

  - Phụ trách đào tạo đại học và sau đại học, tổ chức – hành chính, website

  1. Tổng quan công tác văn thư

  2. Văn bản quản lý nhà nước và kỹ thuật soạn thảo văn bản

  3. Lịch sử văn bản và công tác văn thư Việt Nam

  2


  TS. Nguyễn Văn Báu

  - Phó trưởng Bộ môn

  - Bí thư Chi bộ

  - Phụ trách công tác sinh viên, quản lý khoa học, tài chính

  1. Phân loại chỉnh lý tài liệu lưu trữ

  2. Công tác văn thư - lưu trữ trong các doanh nghiệp

  3. Nghiệp vụ thư ký văn phòng

  3


  ThS. Mai Thanh Xuân

   

  - Giảng dạy, nghiên cứu khoa học

  - Phụ trách Đảng vụ

  1. Thu thập, bổ sung tài liệu lưu trữ

  2. Công tác văn thư - lưu trữ trong các cơ quan Đảng

  3. Lịch sử và tổ chức cơ quan nhà nước Việt Nam

  4


  ThS. Nguyễn Thị Ly

   

  - Giảng dạy, nghiên cứu khoa học

  - Trợ lý quản lý nghiên cứu khoa học giảng viên và sinh viên

  1. Tổng quan công tác văn thư

  2. Tổ chức quản lý văn bản và con dấu

  3. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (ISO) trong công tác văn phòng

   5

  ThS. Nguyễn Phạm Ngọc Hân

     - Giảng dạy, nghiên cứu khoa học

  1. Các kỹ năng cơ bản trong quản trị hành chính văn phòng

  5

  ThS. Hoàng Thanh Nga

   

  - Giảng dạy, nghiên cứu khoa học

  - Đang đi học Nghiên cứu sinh tại Bulgari

  1. Phương pháp nghiên cứu khoa học

  2. Quản trị học đại cương

  6


  ThS. Phạm Nguyễn Phương Quỳnh

   

  - Giảng dạy, nghiên cứu khoa học

  - Trợ lý đào tạo Sau đại học

  1. Nghiệp vụ thư ký văn phòng

  2. Lưu trữ tài liệu khoa học - công nghệ


  7


  ThS. Hoàng Quang Cương

   

  - Giảng dạy, nghiên cứu khoa học

   1. Lưu trữ tài liệu khoa học - công nghệ

   8

   

  ThS. Lê Thị Vị

   

  - Giảng dạy, nghiên cứu khoa học

  - Trợ lý đào tạo hệ Vừa làm vừa học tại TPHCM

  1. Tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ

  2. Công bố học

  3. Marketing trong lưu trữ

   9

  ThS. Phạm Thị Phi Yến

   

  - Giảng dạy, nghiên cứu khoa học

  - Thư ký văn phòng

  1. Tổng quan về quản trị hành chính văn phòng

  2. Cải cách thủ tục hành chính

  3. Luật hành chính

   10

  ThS. Mai Đăng Khoa

   

  - Giảng dạy, nghiên cứu khoa học

  - Trợ lý công tác sinh viên

  - Cán bộ phu trách đảm bảo chất lượng 

  1. Phương pháp nghiên cứu khoa học

  2. Lý thuyết hệ thống

  3. Nhập môn quan hệ công chúng

  4. Quản trị học đại cương

  11 

  ThS. Nguyễn Thị Mỹ Diệu

   

  - Nghiên cứu khoa học

  - Trợ lý đào tạo hệ chính quy

   

  12


  CN. Hà Minh Minh Đức

   

  - Nghiên cứu khoa học

  - Trợ lý đào tạo hệ Vừa làm vừa học tại các tỉnh ngoài TP.HCM

  - Admin website Bộ môn

   

    GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG

   1   1. Lưu trữ học đại cương

  2. Tổng quan về quản trị hành chính văn phòng

  3. Các kỹ năng cơ bản trong quản trị hành chính văn phòng

  4. Cải cách thủ tục hành chính

  5. Lịch sử Lưu trữ Việt Nam

   2

  TS. Phan Đình Nham

  1. Lưu trữ học đại cương

  2. Thu thập bổ sung tài liệu lưu trữ

  3. Phân loại chỉnh lý tài liệu lưu trữ

  3. Xác định giá trị tài liệu lưu trữ

  4. Tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ

  5. Lưu trữ tài liệu khoa học - công nghệ

  6. Lưu trữ nước ngoài

  7. Công bố học

   3

  TS. Lê Văn In

  1. Hành chính công

  2. Tổng quan về quản trị hành chính văn phòng

  3. Các kỹ năng cơ bản trong quản trị hành chính văn phòng

  4. Quản trị học đại cương

  5. Cải cách thủ tục hành chính

   4

  PGS. TSKH Bùi Loan Thùy

  1. Quản trị nhân sự trong văn phòng

  2. Thư viện học đại cương

  3. Thông tin phục vụ lãnh đạo - quản lý

   5

  TS. Phạm Thị Ngọc Thu

  1. Hành chính công

  2. Luật hành chính

   6

  TS. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

  1. Tiến trình lịch sử Việt Nam

  2. Lịch sử văn bản và công tác văn thư Việt Nam

  3. Đặc điểm Kinh tế - Xã hội, Văn hóa - Giáo dục vùng đất Nam Bộ từ cuối thế kỷ 17 đến nửa đầu thế kỷ 19

  4. Lịch sử lưu trữ Việt Nam

   7  ThS. Nguyễn Văn Thỏa 1. Lưu trữ tài liệu điện tử

  2. Lưu trữ tài liệu nghe nhìn

  3. Bảo quản tài liệu lưu trữ