1. Tên Bộ môn:
- Tiếng Việt: Bộ môn Lưu trữ học - Quản trị văn phòng
- Tiếng Anh: Department of Archives - Office Management

2. Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh)

3. Khái quát về lịch sử hình thành và phát triển
Đào tạo Lưu trữ học - Quản trị văn phòng tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn được chính thức tổ chức từ năm 1995, trên cơ sở Đề án mở ngành Lưu trữ học được chấp thuận. Để tổ chức đào tạo và nghiên cứu khoa học về lĩnh vực chuyên môn, Bộ môn Văn thư - Lưu trữ đã được thành lập theo Quyết định số 09/QĐ/TCCB ngày 31 tháng 01 năm 2000 do Khoa Lịch sử quản lý.

Đến năm 2016, đào tạo ngành Lưu trữ học - Quản trị văn phòng tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã có 21 năm xây dựng và phát triển, đáp ứng một phần quan trọng về nhân lực có trình độ cao về Lưu trữ học - Quản trị văn phòng của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

Tính đến tháng 8 năm 2016, tổng hợp số liệu về đào tạo, nghiên cứu khoa học của ngành Lưu trữ học - Quản trị văn phòng như sau:

a. Số lượng về đào tạo

- Hệ chính quy

+ Số lượng đã tốt nghiệp từ năm 2006 đến 2016: 437 sinh viên

+ Số lượng đang học (khóa 2013, 2014, 2015, 2016): 232 sinh viên

- Hệ vừa làm vừa học 

+ Tại Thành phố Hồ Chí Minh

* Số lượng đã tốt nghiệp đến 2016: 768 học viên

* Số lượng đang học: 178 học viên

+ Tại các địa phương khác

* Số lượng đã tốt nghiệp đến 2016: 1597 học viên

* Số lượng đang học: 703 học viên

Bộ môn Lưu trữ học - Quản trị văn phòng chính thức được Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn quyết định thành Bộ môn trực thuộc Trường kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2013 trên cơ sở Bộ môn trong Khoa Lịch sử.

Hiện nay, Bộ môn có tổng số 15 cán bộ cơ hữu (trong đó có 01 Phó giáo sư, tiến sĩ khoa học; 06 tiến sĩ, 05 thạc sĩ, 03 học viên cao học,) và nhiều giảng viên cơ hữu là các phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đủ năng lực đảm nhận giảng dạy toàn bộ chương trình đào tạo đại học ngành Lưu trữ học - Quản trị văn phòng.

b. Quy mô đào tạo đào tạo ngành Lưu trữ học - Quản trị văn phòng trong năm học 2016 - 2017

- Số lượng

+ Số lượng hệ chính quy: 232 sinh viên;

+ Số lượng hệ vừa làm vừa học: 703 học viên

- Phạm vi được tổ chức tại Trường đối với các lớp hệ chính quy và hệ và làm vừa học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, còn tổ chức các lớp hệ vừa làm vừa học tại thành phố Cần Thơ và các tỉnh An Giang, Bình Định, Bình Dương, Bình Phước, Bến Tre, Đồng Tháp, Kiên Giang, Ninh Thuận, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cà Mau, Quảng Trị.

Bộ môn đã hoàn thành Đề án mở ngành Lưu trữ học bậc cao học. Năm 2014, Trường tổ chức tuyển sinh bậc cao học và chính thức đào tạo sau đại học và cấp bằng thạc sĩ ngành Lưu trữ học tại Trường.

Bộ môn Lưu trữ học - Quản trị văn phòng

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.