- Thông báo đóng học phí hệ Vừa làm vừa học thành phố học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 - Hạn chót 25/05/2018 - xem tại đây

- Lịch tiếp sinh viên chính quy học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 - xem tại đây

- Nhà trường tiến hành nghỉ lễ ngày 30/4/2018 (thứ 2) và Quốc tế Lao động ngày 01/5/2018 (thứ 3); làm việc trở lại vào ngày 02/5/2018 (thứ 4) 

  

 

(chuyên mục đang xây dựng)

(chuyên mục đang xây dựng)