Đăng ngày: 14/11/2018

Vào lúc 8:00 sáng ngày 14/11/2018, tại phòng P614 - Nhà Điều hành, Trường ĐH KHXH&NV, cơ sở Linh Trung - Thủ Đức, Hội nghị Kiện toàn Ban chấp hành Đoàn và Liên Chi hội Bộ môn Lưu trữ học - Quản trị văn phòng đã diễn ra thành công tốt đẹp, hứa hẹn những khởi sắc trong công tác Đoàn - Hội do những Tân binh các khóa 2017, 2018 mang lại. 

  

 

(chuyên mục đang xây dựng)