Đăng ngày: 26/04/2018

Vừa qua vào lúc 08:30, ngày 23/4/2018 (thứ Hai), tại Phòng B-21 (cơ sở Linh Trung, Thủ Đức), Bộ môn Lưu trữ học – QTVP đã tổ chức chương trình “Tư vấn học tập và cơ hội nghề nghiệp” nhằm gặp gỡ, giải đáp, hướng dẫn và tư vấn những vấn đề liên quan đến học tập, rèn luyện và hướng nghiệp cho toàn thể sinh viên Bộ môn.

  

 

(chuyên mục đang xây dựng)