Thông báo về việc đăng ký môn học học kỳ Hè năm học 2015 - 2016 dành cho sinh viên hệ Chính quy

Theo kế hoạch học tập, phòng Đào tạo dự kiến sẽ mở một số môn học thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương trong HK hè năm học 2015 – 2016 cho sinh viên các khóa.

Các môn học dự kiến sẽ mở bao gồm: 

1. DAI001 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin 1

2. DAI003 Đường lối Cách mạng ĐCS VN

3. DAI006 Môi trường và phát triển

4. DAI016 Lịch sử văn minh thế giới

5. DAI020 Logic học đại cương

6. DAI021 Xã hội học đại cương

7. DAI024 Pháp luật đại cương

8. DAI046 Kỹ năng mềm

Học kỳ hè là học kỳ không bắt buộc. Do đó, nếu sinh viên nào muốn học trong HK này thì vào website của phòng Đào tạo (www.dt.hcmussh.edu.vn) để đăng ký.

Thời gian đăng ký: từ ngày 26/04/2016 đến hết ngày 29/04/2016.

Sau khi có kết quả đăng ký, phòng Đào tạo sẽ thông báo thời khóa biểu trên website vào ngày 11/05/2016. Nếu vì lý do nào đó không theo học được, sinh viên vào website phòng Đào tạo để điều chỉnh hoặc hủy môn học đã đăng ký. Thời gian điều chỉnh và hủy môn học phòng Đào tạo sẽ thông báo sau

Thời gian bắt đầu học kỳ hè dự kiến vào ngày 11/7/2016.

Lưu ý: - Đối với các môn học thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên ngành, sinh viên liên hệ với Khoa/bộ môn để xem thời khóa biểu.

- Trong quá trình đăng ký nếu còn điều gì chưa rõ, sinh viên gửi email vào địa chỉ hoangvu0107@yahoo.com để được hướng dẫn.

- Những sinh viên đã học các môn đã nêu ở trên trong HK2 năm học 2015 – 2016 sẽ không được đăng ký trong HK hè.

Môn “Kỹ năng mềm” sẽ trang bị cho sinh viên những kỹ năng sau:

- Kỹ năng làm việc nhóm;

- Kỹ năng tư duy phản biện;

- Kỹ năng phát hiện vấn đề và đặt vấn đề một cách chính xác;

- Kỹ năng giải quyết vấn đề;

- Kỹ năng thuyết trình.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.