Thư mời tham dự buổi bảo vệ luận văn Thạc sĩ Lưu trữ học

Bộ môn xin thông báo đến toàn thể học viên cao học Lưu trữ các khóa, sinh viên và các cá nhân có quan tâm đến tham dự Buổi bảo vệ luận văn Thạc sĩ của hai học viên cao học ngành Lưu trữ học như sau:

1. Học viên Nguyễn Xuân Hùng (khóa 2014 - 2016) với đề tài Bảo quản và phát huy giá trị tài liệu Mộc bản Triều Nguyễn. Thời gian: 08h00 ngày 16/07/2018 (thứ 2) tại phòng C105.

2. Học viên Trần Thị Kim Loan (khóa 2015 - 2017) với đề tài Quản lý nhà nước về công tác lưu trữ tại tỉnh Ninh Thuận (2011 - 2016). Thời gian: 10h00 ngày 16/07/2018 (thứ 2) tại phòng C105. 

Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Trân trọng đón tiếp!

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.