Thông báo dự kiến SV bị buộc thôi học &cảnh cáo học vụ từ HK II, NH 2018-2019

Nhà trường thông báo danh sách dự kiến sinh viên bị cảnh cáo học vụ và buộc thôi học từ học kỳ 2 năm học 2018 - 2019, các sinh viên có tên như sau:

1. Dự kiến cảnh cáo học vụ: file gốc xem tại đây

- 1856130038: Ngô Thị Lý

2. Dự kiến buộc thôi học: file gốc xem tại đây

- 1556130057: Từ Tấn Tài

- 1756130011: Nguyễn Thị Bích Đào

- 1756130048: Nguyễn Thị Mỹ Ngọc

Mọi thắc mắc, khiếu nại, sinh viên vui lòng phản hồi về văn phòng Bộ môn (thầy Đức, email:haminh.minhduc@hcmussh.edu.vn) trước ngày 25/4/2019. 

Bộ môn Lưu trữ học - QTVP

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.