ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 12 QUẬN TÂN BÌNH TUYỂN 2 NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 2 người, gồm 1 nam và 1 nữ.

2. Vị trí tuyển dụng: nhân viên làm công tác văn phòng của Đảng ủy phường.

3. Nhiệm vụ công việc:

- Giúp thường trực Đảng ủy xử lý công việc hàng ngày; phối hợp, điều hoà hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy. Tổ chức phục vụ các hội nghị, cuộc họp của Đảng bộ phường.

- Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy. Theo dõi, đôn đốc các cấp ủy cơ sở, cơ quan, tổ chức có liên quan ở phường thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất.

- Tiếp nhận, phát hành và quản lý tài liệu, văn bản đi và đến… Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy giao…

4. Tiêu chuẩn, yêu cầu:

- Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh;

- Độ tuổi: Không quá 30 tuổi;

- Trình độ văn hoá: Tốt nghiệp Đại học trở lên;

- Về chuyên môn: Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

- Trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên;

- Có lý lịch rõ ràng, có chiều hướng phát triển; Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Có trách nhiệm trong công việc, năng động, chịu học hỏi.

- Có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

Người được tuyển dụng được hưởng quyền lợi như: Lương, thưởng và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước. 

* Thử việc trong vòng 3 tháng: Hưởng 80% lương theo quy định. Sau thời gian thử việc, nếu đảm bảo các yêu cầu chung sẽ được nhận ký hợp đồng làm việc chính thức. Trong quá trình làm việc mà phát huy được năng lực, thể hiện tốt vai trò và có chiều hướng phát triển sẽ có khả năng trở thành cán bộ, công chức Nhà nước.

5. Địa chỉ liên hệ:

- Ủy ban nhân dân phường 12 quận Tân Bình. Địa chỉ: Số 79 Trường Chinh phường 12 quận Tân Bình.

- Số điện thoại liên hệ:

+ Anh Thuận: 0903.911.087;

+ Chị Xuân: 0987.877.567.

Trung tâm tư vấn hướng nghiệp và phát triển nguồn nhân lực

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.