Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ tại Bến Tre năm 2014

Vừa qua, trong 5 ngày từ ngày 12 đến ngày 16/5/2014, TS. Nghiêm Kỳ Hồng và ThS. Đỗ Văn Học đã tham gia tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ cho cán bộ văn thư, lưu trữ tỉnh Bến Tre do Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre đứng ra tổ chức

Trong năm ngày từ 12 đến 16/5/2014, tại Nhà khách Thành ủy Bến Tre, Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre đã tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ cho hơn 90 cán bộ là Lãnh đạo Văn phòng và cán bộ văn thư, lưu trữ các cơ quan đơn vị cấp tỉnh, cán bộ văn thư, lưu trữ các phòng ban huyện, thị xã, thành phố và cán bộ Văn phòng UBND xã, phường, thị trấn. 
Qua lớp tập huấn, các học viên đã được nghe TS. Nghiêm Kỳ Hồng và ThS. Đỗ Văn Học - giảng viên của Bộ môn Lưu trữ học - Quản trị văn phòng giảng dạy các nội dung cơ bản về công tác văn thư và lưu trữ như: quản lý văn bản, lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; công tác tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ bao gồm: phân loại, chỉnh lý tài liệu lưu trữ, xác định giá trị, tổ chức bảo quản và phục vụ khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ.
Kết quả tập huấn là cơ sở quan trọng để các học viên tham mưu cho lãnh đạo cơ quan chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; đồng thời, mỗi cán bộ có thể trực tiếp thực hiện tốt các nội dung nghiệp vụ nhằm đưa công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, địa phương ngày càng chuẩn hóa theo quy định của pháp luật./.
Hình ảnh: Quang cảnh lớp học


ThS. Đỗ Văn Học

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.