THƯ MỜI Viết tham luận Toạ đàm khoa học

THƯ MỜI

Viết tham luận Toạ đàm khoa học

“Công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu trong hệ thống cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội

1. Mục đích

- Nghiên cứu, đánh giá lý luận và thực tiễn công tác lập hồ sơ trong hệ thống cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội.

- Tạo diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các nhà khoa học, cán bộ quản lý, chuyên môn đang làm việc trong hệ thống cơ quan đảng và tổ chức chính trị về kết quả hoạt động nghiên cứu, kiến thức chuyên môn, kỹ năng quản lý và tổ chức công tác lập hồ sơ trong hoạt động quản lý.

- Giúp Bộ môn bổ sung thêm những luận cứ khoa học phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy các môn khoa học về quản trị văn phòng nói chung và công tác văn thư, lưu trữ nói riêng.

2. Nội dung

a) Chủ đề 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản và pháp lý về công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu

b) Chủ đề 2: Thực tiễn và kinh nghiệm về công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu trong hệ thống cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội.

- Thực tiễn về công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu truyền thống (bằng văn bản giấy).

- Thực tiễn về công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu hiện đại (bằng văn bản điện tử).

c) Chủ đề 3: Khuyến nghị/giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu trong hệ thống cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội.

3. Thời gian, địa điểm

a) Thời gian: ngày 30 tháng 9 năm 2016 (Dự kiến)

b) Địa điểm: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh), số 10 - 12, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

4. Hình thức bài viết, thời gian và địa chỉ gửi bài cho Ban Tổ chức

- Hình thức: toàn văn tham luận được soạn thảo trên máy tính, in trên giấy A4, font chữ Times New Roman, bảng mã Unicode, cỡ chữ 14, line 1, footnote cuối trang. Tham luận khoảng 6 đến 10 trang A4 (kể cả chú thích và tài liệu tham khảo).

- Thời gian: gửi bài cho Ban Tổ chức: trước ngày 30 tháng 8 năm 2016.

- Địa chỉ E-mail nhận bài tham luận và số điện thoại trao đổi các nội dung liên quan đến Tọa đàm của Ban Tổ chức:

TS. Đỗ Văn Học, Trưởng Bộ môn Lưu trữ học - Quản trị văn phòng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh); số 10 - 12, đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. E-mail:  hocdovan@hcmussh.edu.vn, số điện thoại: 0918.696.610.

Xem chi tiết tại đây.


Bộ môn Lưu trữ học - Quản trị văn phòng


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.