TKB khóa 2014 VB 1 (HK 2 năm học 2017 - 2018)

THỜI KHOÁ BIỂU

KHÓA 2014 – 2018 – VB 1 (HỌC KỲ 8)

Học kỳ II, năm học 2017– 2018

1. Thông tin chung:

- Thời gian học: từ 18h00’ đến 21h00’ vào các ngày thứ 3, 5, 7 tại cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Quận 1.

- Phòng học và thi hết môn: phòng A309

2.Lịch học:

Stt

Tên môn học

Số Tiết

Giảng viên

Thời gian học

Ghi chú

01

Lịch sử văn bản và công tác văn thư Việt Nam

30

TS. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Từ 8/5/2018

đến 22/5/2018

 

02

Thống kê trong lưu trữ

30

TS. Phan Đình Nham

Từ 24/5/2018

đến 7/6/2018

 

03

Xác định giá trị tài liệu lưu trữ

30

ThS. Hoàng Quang Cương

Từ 12/6/2018

đến 26/6/2018

 

04

Bảo quản tài liệu lưu trữ

30

ThS. Nguyễn Văn Thỏa

Từ 28/6/2018

đến 12/7/2018

 

05

Tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ

30

ThS. Lê Thị Vị

Từ 17/7/2018

đến 31/7/2018

 

06

Lưu trữ tài liệu khoa học - công nghệ

30

ThS. Hoàng Quang Cương

Từ 02/8/2018

đến 16/8/2018

 

07

Lưu trữ tài liệu nghe nhìn

30

ThS. Nguyễn Văn Thỏa

Từ 21/8/2018

đến 06/9/2018

 

08

Công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan Đảng

30

ThS. Mai Thanh Xuân

Từ 11/9/2018

đến 25/9/2018

 

09

Ứng dụng tin học trong công tác văn phòng

30

TS. Đỗ Văn Thắng

Từ 27/9/2018

đến 11/10/2018

 

10

Công tác văn thư, lưu trữ trong các doanh nghiệp

30

TS. Nguyễn Văn Báu

Từ 16/10/2018

đến 30/10/2018

 

11

Thực tập chuyên ngành 2

60

Bộ môn

 

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.