[TB] Kiểm tra điểm rèn luyện HK 1 NH 2017 - 2018

Theo quy trình đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên, Bộ môn công bố kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy các khóa 2014, 2015, 2016, 2017 (link dưới đây). Lưu ý: Mỗi lớp một sheet


Các bạn sinh viên theo dõi và gửi phản hồi về Bộ môn trước 17:00 ngày 25/01/2017 (thứ Năm) theo form ở link dưới đây. Quá thời hạn trên, Bộ môn sẽ không giải quyết cho bất cứ trường hợp nào.

 

Trợ lý CTSV

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.