Cựu sinh viên

I. Giới thiệu
Theo Quyết định số: 872/QĐ - XHNV - TCCB, ngày 02/07/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Bộ môn Lưu trữ học - Quản trị văn phòng thuộc Khoa Lịch sử đã trở thành Bộ môn trực thuộc Ban Giám hiệu kể từ ngày 15/7/2013. Từ khi thành lập (năm 2000) đến năm 2013, Bộ môn Lưu trữ học - Quản trị văn phòng đã có lịch sử đào tạo 13 năm. Tính đến tháng 9/2013 có 2520 sinh viên hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học đã tốt nghiệp ngành Lưu trữ học - Quản trị văn phòng.
Hiện nay, các cựu sinh viên tốt nghiệp ngành Lưu trữ học - Quản trị văn phòng đang công tác ở nhiều cơ quan: Cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp, tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, công an, quân sự, ngoại giao, các tổ chức kinh tế... Nhiều cựu sinh viên ngành Lưu trữ học - Quản trị văn phòng đang giữ các chức vụ quan trọng trong các cơ quan tổ chức: Phó Giám đốc Sở, Phó Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh văn phòng cấp huyện, chủ tịch xã, phường, v.v...
II. Danh sách cựu sinh viên các lớp
(Đang cập nhật)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.