Lịch học chính trị đầu năm dành cho khóa 2014, 2015, 2016

Nội dung: Tình hình thời sự: Kinh tế - Chính trị - Xã hội của Việt Nam và Thế giới

Thời gian: Chiều từ 13h - 16h30 

Địa điểm: Trường ĐHKHXH&NV, cơ sở Linh Trung, Thủ Đức.

Khóa 2014: 

Thời gian: Chiều ngày 31/8/2017

Địa điểm: Hội trường C

GV: TS. Trần Hoàng Hảo

Khóa 2015:

Thời gian: Chiều ngày 29/8/2017

Địa điểm: NTĐ TDTT 

GV: TS. Đào Minh Hồng

Khóa 2016:

Thời gian: Chiều ngày 29/8/2017

Địa điểm: Phòng A1-02

GV: TS. Dương Kiều Linh

Khóa 2017: Sinh viên truy cập file gốc tại đây.

Bộ môn Lưu trữ học - QTVP

(Nguồn: Phòng CTSV)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.