Liên hệ - Hỏi đáp

I. VĂN PHÒNG BỘ MÔN

- Địa chỉ: Phòng A217, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 08. 3829.3828 (số nội bộ: 175)

- Website: luutru.hcmussh.edu.vn

- Email: luutru@hcmussh.edu.vn

II. BAN CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
 
1. Trưởng Bộ môn: ThS. Đỗ Văn Học

Email: hocdovan@hcmussh.edu.vn
  
2. Phó Trưởng Bộ môn: ThS. Nguyễn Văn Báu
 
- Email: bauussh@gmail.com
  
III. CÁC BỘ PHẬN CHỨC NĂNG

1. Thư ký Bộ môn; Giáo vụ Đại học hệ Vừa làm vừa học (Các tỉnh ngoài TP.HCM): Cô Huỳnh Thị Minh Thi
- Email: thihuynh1010@gmail.com

2. Cán bộ chuyên trách Khảo thí - Đảm bảo chất lượng: ThS. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
- Email: nguyetxhnv@gmail.com

3. Giáo vụ Sau đại học: ThS. Phạm Nguyễn Phương Quỳnh
- Email: phuongquynh.pn@gmail.com

4. Giáo vụ hệ VLVH (các lớp tại TP.HCM): ThS. Nguyễn Văn Thỏa
- Email: nguyenthoa.hcmussh@gmail.com

5. Giáo vụ Đại học hệ Chính quy: Thầy Hoàng Quang Cương
- Email: hoangcuonglt@yahoo.com.vn

6. Cán bộ phụ trách Nghiên cứu khoa học: ThS. Hoàng Thanh Nga
- Email: htn.ussh@gmail.com

7. Trợ lý công tác sinh viên, phụ trách Website đơn vị: CN. Hà Minh Minh Đức
- Email:
haminh.minhduc@gmail.com

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.