TKB khóa 2015 VB 2 (HK 2 năm học 2017 - 2018)

THỜI KHOÁ BIỂU

KHÓA 2015 – 2018 – VB 2 (HỌC KỲ 6)

Học kỳ II, năm học 2017 – 2018

1. Thông tin chung:

- Thời gian học: từ 18h00’ đến 21h00’ vào các ngày thứ 3, 5, 7 tại cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Quận 1.

- Phòng học và thi hết môn: A305

  1. Lịch học:

Stt

 

 

 

Tên môn học

 

 

 

Số Tiết

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

Thời gian học

 

 

 

Ghi chú

 

 

 

01

 

 

 

Xác định giá trị tài liệu lưu trữ

 

 

 

30

 

 

 

ThS. Hoàng Quang Cương

 

 

 

Từ 5/4/2018

đến 19/4/2018

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

Thống kê trong lưu trữ

 

 

 

30

 

 

 

TS. Phan Đình Nham

 

 

 

Từ 24/4/2018

đến 12/5/2018

 

 

 

Nghỉ các ngày 28/4, 1/5/2018

 

 

 

03

 

 

 

Bảo quản tài liệu lưu trữ

 

 

 

30

 

 

 

ThS. Nguyễn Văn Thỏa

 

 

 

Từ 15/5/2018

đến 29/5/2018

 

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

Tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ

 

 

 

30

 

 

 

ThS. Lê Thị Vị

 

 

 

Từ 5/6/2018

đến 19/6/2018

 

 

 

Thi học kỳ ngày 31/5 và 2/6/2018

 

 

 

05

 

 

 

Lưu trữ tài liệu khoa học - công nghệ

 

 

 

30

 

 

 

ThS. Hoàng Quang Cương

 

 

 

Từ 28/6/2018

đến 12/7/2018

 

 

 

Thi học kỳ ngày 21/6 và 23/6/2018

Nghỉ 26/6- tuyển sinh ĐH

 

 

 

06

 

 

 

Lưu trữ tài liệu nghe nhìn

 

 

 

30

 

 

 

ThS. Nguyễn Văn Thỏa

 

 

 

Từ 14/7/2018

đến 28/7/2018

 

 

 

 

 

 

 

07

 

 

 

Công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan Đảng

 

 

 

30

 

 

 

ThS. Mai Thanh Xuân

 

 

 

Từ 2/8/2018

đến 16/8/2018

 

 

 

 

 

 

 

08

 

 

 

Công tác văn thư, lưu trữ trong các doanh nghiệp

 

 

 

45

 

 

 

TS. Nguyễn Văn Báu

 

 

 

Từ 21/8/2018

đến 15/9/2018

 

 

 

Nghỉ lễ ngày 01/9/2018

 

 

 

09

 

 

 

Thực tập chuyên ngành 2 (Công tác lưu trữ)

 

 

 

60

 

 

 

Bộ môn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.