Thời khóa biểu HP 3 lớp Cao học Lưu trữ khóa 2015 - 2017 (cập nhật 12/9/2016)

Các anh chị vui lòng cập nhật sự điều chỉnh trong đợt học sắp tới:
- Tổ chức bộ máy nhà nước (TS. Lê Văn Công) sẽ học vào Thứ 3 (27.9)Thứ 4 (28.9) - phòng A. 107
- Quản trị tri thức (PGS. TSKH Bùi Loan Thùy) sẽ học vào Thứ 5 (29.9) Sáng phòng D.306, Chiều phòng D. 405Thứ 6 (30.9) phòng D. 603

Mọi ý kiến thắc mắc xin vui lòng phản hồi giáo vụ Sau đại học - Cô Phạm Nguyễn Phương Quỳnh.

 Bộ môn Lưu trữ học - Quản trị văn phòng

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.