Thông báo đăng ký đề tài NCKH sinh viên năm học 2019 - 2020

Bộ môn Lưu trữ học – Quản trị văn phòng thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2019 – 2020 cho toàn thể sinh viên Bộ môn với những nội dung như sau:

1. Một số tên đề tài nghiên cứu: xem tại đây

2. Giảng viên hướng dẫn phù hợp với các hướng nghiên cứu:

- Hành chính – QTVP:
+ ThS. Phạm Thị Phi Yến: các nghiệp vụ trong quản trị văn phòng.
+ ThS. Phạm Nguyễn Phương Quỳnh: nghiệp vụ thư ký, lễ tân ngoại giao.
+ ThS. Nguyễn Phạm Ngọc Hân: quản lý văn bản điện tử, các nghiệp vụ trong quản trị văn phòng.

- Văn thư, văn bản:
+ Ts. Đỗ Văn Học: soạn thảo văn bản, công tác lập hồ sơ
+ ThS. Nguyễn Thị Ly: công tác lập hồ sơ, quản lý con dấu, quản lý chất lượng (ISO) trong văn thư

- Lưu trữ:
+ Ts. Nguyễn Văn Báu: nghiệp vụ phân loại, chỉnh lý; công tác lưu trữ trong doanh nghiệp
+ ThS. Hoàng Quang Cương: công tác lưu trữ trong các đơn vị sự nghiệp (bệnh viện, trường học, v.v...), nghiệp vụ thống kể, xác định giá trị tài liệu, lưu trữ tài liệu khoa học kỹ thuật.
+ ThS. Mai Thanh Xuân: công tác lưu trữ trong các cơ quan Đảng, đoàn thể; nghiệp vụ thu thập, bảo quản tài liệu.
+ ThS. Lê Thị Vị: nghiệp vụ tổ chức khai thác và sử dụng tài liệu, công bố tài liệu.

3. Hồ sơ hoàn thiện đề tài

Sinh viên liên hệ với ThS. Nguyễn Thị Ly để được tư vấn về cách xây dựng đề cương.

Mẫu bản thuyết minh đề tài: tải tại đây
Mẫu bìa bản thuyết minh đề tài: tải tại đây

4. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký

Sinh viên nộp về văn phòng Bộ môn trước ngày 14/9/2019.
Đầu mối liên hệ: ThS. Nguyễn Thị Ly – trợ lý nghiên cứu khoa học Bộ môn. SĐT: 0988647574

THÔNG TIN LIÊN HỆ GIẢNG VIÊN
Giờ liên hệ: sáng từ 8:00 – 11:30, chiều từ 13:30 – 17:00
(lưu ý: sinh viên không gọi điện thoại trực tiếp mà liên hệ giảng viên qua các kênh như mạng xã hội Facebook hoặc Email)ThS. Phạm Thị Phi Yến: phamyen@hcmussh.edu.vn
ThS. Phạm Nguyễn Phương Quỳnh: phuongquynh.pn@gmail.com
ThS. Nguyễn Phạm Ngọc Hân: hannguyen.ussh@gmail.com
Ts. Đỗ Văn Học: hocdovan@hcmussh.edu.vn
ThS. Nguyễn Thị Ly: lynguyen.hcmussh@gmail.com
Ts. Nguyễn Văn Báu: bauussh.gmail.com
ThS. Hoàng Quang Cương: hoangquangcuong@hcmussh.edu.vn
ThS. Mai Thanh Xuân: thanhxuan1610@gmail.com
ThS. Lê Thị Vị: levixhnv@gmail.com

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.