Học bổng Mitsubishi UFJ Foundation năm 2015

Số lượng: 10 suất

Giá trị học bổng
: 310USD/suất

Điều kiện:

- Sinh viên chính quy, đang học năm thứ 3 (khóa 2013) hoặc năm thứ 4 (khóa 2012) của trường.
- Có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên (từ 8.0 trở lên); ưu tiên các sinh viên đã nhận học bổng MUF năm học 2014 - 2015.
- Có tư cách đạo đức tốt (điểm rèn luyện từ 70 trở lên).
- Sinh viên chưa nhận học bổng của tổ chức nào khác trong năm học 2015 -2016.

Hồ sơ học bổng:
xem
toàn văn.

Thời gian nhận hồ sơ
: Sinh viên có nhu cầu xin nộp hồ sơ tại văn phòng Bộ môn trước ngày 15 tháng 9 năm 2015.

Bộ môn LTH - QTVP
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.