Kết quả dự kiến HB KKHT học kỳ 2 năm học 2015 – 2016

Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên trong học kỳ 2 năm học 2015-2016, Phòng CTSV thông báo điểm chuẩn dự kiến xét học bổng KKHT của sinh viên khóa 2011 (Ngữ văn Nga), 2012, 2013, 2014 và 2015 như sau:


(Danh sách dự kiến sinh viên nhận học bổng xem tại đây)

Phòng Công tác sinh viên đề nghị các khoa/ bộ môn thông báo rộng rãi cho sinh viên được biết.
Mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến học bổng khuyến khích học tập sinh viên vui lòng liên hệ Phòng CTSV; Phòng Đào tạo (liên quan đến kết quả học tập) từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/10/2016. Mọi thắc mắc, khiếu nại sau thời gian trên sẽ không được giải quyết.
Lưu ý: Sinh viên được nhận học bổng KKHT cần phải có số tài khoản ngân hàng và cung cấp cho Nhà trường ngay khi có danh sách chính thức.

Xem văn bản.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.