Danh sách sinh viên bị buộc thôi học, cảnh cáo học vụ từ HK1, 2015-2016

1. 1256130029 Lê Thị Lợi Buộc thôi học Tự ý bỏ học
2. 1256130059 Phạm Thị Duyên Buộc thôi học Tự ý bỏ học
3. 1356130008 Nguyễn Thị Duyên Buộc thôi học Tự ý bỏ học
4. 1356130017 Trần Thị Hoài Cảnh báo học vụ Có HK dưới 3
5. 1356130041 Thái Hồng Phúc Buộc thôi học Tự ý bỏ học
5. 1456130012 Phan Thị Đào Cảnh báo học vụ Có HK dưới 3
Danh sách gốc xem
tại đây.

Bộ môn Lưu trữ học - Quản trị văn phòng

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.