[TB] Học bổng WCCC năm 2017

Nhà Trường thông báo đến các đơn vị về chương trình học bổng của tổ chức World Citizens Commemorative Centre For Education, Peace Work and Research, Nhật Bản (WCCC) cho sinh viên của Trường năm 2017 như sau:


1. Đề nghị các Khoa/Bộ môn (không áp dụng đối với sinh viên khoa Việt Nam học) chọn một sinh viên có điểm trung bình và điểm rèn luyện trong năm học 2016 – 2017 cao nhất để nhận học bổng.
Giá trị học bổng: 4.353.000đ/suất (200 USD)


2. Các Khoa/Bộ môn đề xuất một trường hợp sinh viên thuộc diện mồ côi hoặc sinh viên khuyết tật, sinh viên thuộc diện hộ nghèo/cận nghèo có điểm trung bình năm học 2016 – 2017 ≥ 7.00, điểm rèn luyện ≥ 70 (nếu có) để dự tuyển học bổng.
Nhà trường sẽ chọn hai sinh viên để nhận học bổng
Giá trị học bổng: 2.905.627đ/suất (133.5 USD)


3. Hồ sơ dự tuyển:
- 01 Đơn dự tuyển học bổng WCCC năm 2017 (tải mẫu);
- 01 Bảng điểm năm học 2016 – 2017 (02 học kỳ) có xác nhận của Nhà trường;
- Giấy xác nhận sinh viên khuyết tật/ diện mồ côi/ diện hộ nghèo, cận nghèo (Đối với sinh viên quy định ở mục 2).
Phòng CTSV đề nghị các Khoa/Bộ môn xét chọn sinh viên theo đúng tiêu chuẩn học bổng trên, danh sách đề cử và hồ sơ học bổng của sinh viên gửi về Phòng CTSV trước 16g00, ngày 24 tháng 11 năm 2017 (Thứ Sáu).


*Xem văn bản.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.