TKB khóa 2016 VB 1 - đợt 1 và đợt 2 (HK 2 năm học 2017 - 2018)

THỜI KHOÁ BIỂU

KHÓA 2016 VB 1 – Đ1 (HỌC KỲ 4)

Học kỳ II, năm học 2017 – 2018

1. Thông tin chung:

- Thời gian học: từ 18h00’ đến 21h00’ vào các ngày thứ 2, 4, 6 tại cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Quận 1.

- Phòng học và thi hết môn: tại phòng A305

Lịch học:

Stt

Tên môn học

Số Tiết

Giảng viên

Thời gian học

Ghi chú

01

Lịch sử và tổ chức cơ quan nhà nước

30

ThS. Mai Thanh Xuân

Từ 11/5/2018

đến 25/5/2018

 

02

Tổng quan về quản trị văn phòng

30

TS. Nghiêm Kỳ Hồng

Từ 28/5/2018

đến 11/6/2018

 

03

Kỹ năng giao tiếp trong quản lý

30

TS. Lê Thị Ngọc Điệp

Từ 15/6/2018

đến 29/6/2018

 

04

Quản trị nhân sự trong văn phòng

30

PGS.TSKH.Bùi Loan Thùy

Từ 02/7/2018

đến 16/7/2018

 

05

Thông tin phục vụ lãnh đạo và quản lý

30

PGS.TSKH.Bùi Loan Thùy

Từ 23/7/2018

đến 06/8/2018

 

06

Quan hệ công chúng (PR)

30

ThS. Mai Đăng Khoa

Từ 13/8/2018

đến 27/8/2018

Nghỉ lễ ngày

07

Cải cách thủ tục hành chính

30

ThS. Phạm Thị Phi Yến

Từ 30/8/2018

đến 15/9/2018

Chuyển sang học 3/5/7 – Phòng học thông báo sau

 

08

Tổng quan về công tác văn thư

30

ThS. Nguyễn Thị Ly

Từ 17/9/2018

đến 01/10/2018

 

09

Lưu trữ học đại cương

30

TS. Phan Đình Nham

Từ 8/10/2018

đến 22/10/2018

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU

KHÓA 2016 VB 1 – Đ2  (HỌC KỲ 4)

Học kỳ II, năm học 2017 – 2018

1. Thông tin chung:

- Thời gian học: từ 18h00’ đến 21h00’ vào các ngày thứ 2, 4, 6 tại Quận 1.

- Phòng học và thi hết môn: Môn 1  học tại phòng P302, cơ sở Trưng Vương

                                                Môn còn lại học giáo vụ sẽ liên hệ báo phòng sau.

Lịch học:

Stt

 

 

Tên môn học

 

 

Số Tiết

 

 

Giảng viên

 

 

Thời gian học

 

 

Ghi chú

 

 

1

 

 

Môi trường và phát triển

 

 

30

 

 

ThS. Ngô Tùng Lâm

 

 

Từ 21/5/2018

đến 4/6/2018

 

 

 

 

 

2

 

 

Nhân học đại cương

 

 

30

 

 

Lê Thị Mỹ Dung

 

 

Từ 08/6/2018

đến 22/6/2018

 

 

 

 

 

3

 

 

Quản trị nhân sự trong văn phòng

 

 

30

 

 

PGS.TS. Bùi Loan Thùy

 

 

Từ 02/7/2018

đến 16/7/2018

 

 

 

 

 

4

 

 

Thông tin phục vụ lãnh đạo và quản lý

 

 

30

 

 

PGS.TS. Bùi Loan Thùy

 

 

Từ 20/7/2018

đến 06/8/2018

 

 

 

 

 

5

 

 

Hành chính công

 

 

30

 

 

ThS. Phạm Thị Phi Yến

 

 

Từ 09/8/2018

đến 23/8/2018

 

 

 

 

 

6

 

 

Quản trị học đại cương

 

 

30

 

 

ThS. Mai Đăng Khoa

 

 

Từ 5/9/2018

đến 19/9/2018

 

 

 

 

 

7

 

 

Kỹ năng giao tiếp trong quản lý

 

 

30

 

 

ThS. Lê Thị Ngọc Điệp

 

 

Từ 24/9/2018

đến 08/10/2018

 

 

 

 

 

8

 

 

Quan hệ công chúng (PR)

 

 

30

 

 

ThS. Mai Đăng Khoa

 

 

Từ 12/10/2018

đến 26/10/2018

 

 

 

 

 

9

 

 

Tổng quan về quản trị văn phòng

 

 

30

 

 

TS. Nghiêm Kỳ Hồng

 

 

Từ 2/11/2018

đến 16/11/2018

 

 

 

 

 

10

 

 

Lịch sử và tổ chức cơ quan nhà nước

 

 

30

 

 

ThS. Mai Thanh Xuân

 

 

Từ 19/11/2018

đến 31/11/2018

 

 

 

 

 Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.