TKB HK 2 NH 2017 - 2018

Thời khóa biểu dưới đây chỉ bao gồm danh sách môn học sẽ giảng dạy trong học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 đối với từng lớp. Nếu có sự thay đổi về thời gian học, cô Nguyễn Thị Mỹ Diệu - trợ lý đào tạo hệ Chính quy sẽ thông báo riêng cho từng lớp. 

Sinh viên liên hệ theo thông tin sau:

- Cô Nguyễn Thị Mỹ Diệu - trợ lý đào tạo hệ Chính quy trong giờ hành chính (từ 8h00 - 11h30, 14h00 - 17h00). SĐT: 0903 370 138

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.