Thông báo thu hồ sơ miễn, giảm học phí HK2 năm học 2015-2016

Miễn, giảm học phí theo quy định tại Nghị định số 74/2013/NĐ-CP; Thu hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số; Thu hồ sơ xét cấp tiền học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng.
Căn cứ Nghị định 86/2015/ NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021.

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/10/2014 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số.
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 về việc Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật.
Nay Nhà trường thông báo việc thực hiện hỗ trợ kinh phí cho sinh viên chính sách; chế độ miễn, giảm học phí năm học 2015 – 2016 (học kỳ II) với thủ tục, thời gian và địa điểm như sau:

1. Thu hồ sơ miễn, giảm học phí:
Hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (Mẫu 1)
- Sinh viên thuộc đối tượng nào thì nộp đầy đủ hồ sơ minh chứng có liên quan với đối tượng được miễn giảm (xem hướng dẫn)

* Đối tượng nộp hồ sơ:
- Sinh viên thuộc đối tượng miễn, giảm chưa từng làm hồ sơ xét miễn giảm học phí
- Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế
- Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ - 2015

2. Thu hồ sơ xét cấp tiền học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng (dành cho sinh viên khuyết tật):
* Hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị “Cấp tiền học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng”; (Mẫu 2)
- Giấy chứng nhận về khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của Nhà nước (bản sao có công chứng);
- Giấy chứng nhận là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do UBND xã, phường, thị trấn cấp (bản sao có công chứng) năm 2015.

3. Thu hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số:
* Hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập; (Mẫu 3
- Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND xã, phường, thị trấn cấp (bản sao có công chứng);
- Giấy khai sinh (bản sao có công chứng)

4. Thời gian – địa điểm nhận hồ sơ:
- Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 04/3/2015
- Địa điểm: Sinh viên nộp hồ sơ tại Phòng CTSV (phòng B.002 – Cơ sở Đinh Tiên Hoàng hoặc phòng A.006 – Cơ sở Linh Trung – Thủ Đức)

5. Các chú ý:
- Sinh viên đã được xét miễn, giảm học phí thuộc các đối tượng khác không phải nộp lại hồ sơ xét miễn, giảm học phí.
- Để đảm bảo quyền lợi đầy đủ, yêu cầu sinh viên nộp tất cả các giấy tờ ưu tiền về việc đề nghị miễn, giảm học phí và hỗ trợ kinh phí học tập.
- Các mẫu đơn phải đúng biểu mẫu quy định.
- Sinh viên nộp đơn sau thời hạn trên sẽ không được giải quyết.
>> Xem văn bản.
Phòng CTSV
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.