Danh sách SV chưa tham gia BHYT NH 2015-2016 (Tính tới ngày 19/4/2016)

Sau khi các đợt thu BHYT năm học 2015-2016 kết thúc, Nhà trường lập danh sách SV chưa tham gia BHYT để SV kiểm tra và phản hồi (nếu có).

Sinh viên xem kỹ, nếu có thắc mắc/khiếu nại vui lòng phản hồi về Phòng Công tác sinh viên, hoặc email về: congtacsinhvien@hcmussh.edu.vn. 

Khóa 2012 - 2016: 

01. 1256130005 Nguyễn Thọ Bỉnh 

02. 1256130023 Thạch Thị Hương

03. 1256130029 Lê Thị Lợi

04. 1256130030 Lê Thị Lý

05. 1256130059 Phạm Thị Duyên

06. 1256130066 Lại Thị Lý

07. 1256130073 Lê Thị Thu Ninh

08. 1256130084 Đỗ Mộng Hồng Trang

09. 1256130086 Nguyễn Quốc Việt

Khóa 2013 - 2017

01. 1356130003 Nguyễn Thị Hồng Ân

02. 1356130008 Nguyễn Thị Duyên

03. 1356130017 Trần Thị Hoài

04. 1356130032 Nguyễn Thị Tuyết Ngân

05. 1356130034 Lê Huỳnh Thảo Nguyên

06. 1356130041 Thái Hồng Phúc

Khóa 2014 - 2018 

01. 1456130001 Phạm Văn Bạn

02. 1456130007 Nguyễn Hoàng Thị Phương Dung

03. 1456130012 Phan Thị Đào

04. 1456130013 Nguyễn Thị Hồng Đậm

05. 1456130016 Nguyễn Thị Thu Hà

06. 1456130018 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

07. 1456130020 Lưu Thị Hằng

Danh sách SV đã đóng BHYT cần bổ sung thêm thông tin MSSV:

SV gửi bổ sung thông tin MSSV vào email: congtacsinhvien@hcmussh.edu.vn, nội dung email cần có: SỐ TT trong danh sách, họ tên, MSSV, số CMND)


Thời gian phản hồi/thắc mắc/khiếu nại: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26/4/2016.


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.