Tổ chức tập huấn công tác văn thư, lưu trữ tại Sóc Trăng

Nhận lời mời của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng, trong hai ngày từ 24 đến 25/9/2013, ThS. Đỗ Văn Học - Trưởng Bộ môn Lưu trữ học - Quản trị văn phòng, triển khai công tác văn thư, lưu trữ cho 560 cán bộ

Nhận lời mời của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng, trong hai ngày từ 24 đến 25/9/2013, ThS. Đỗ Văn Học - Trưởng Bộ môn Lưu trữ học - Quản trị văn phòng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh) triển khai công tác văn thư, lưu trữ cho 560 cán bộ là Lãnh đạo Văn phòng và cán bộ văn thư, lưu trữ các cơ quan đơn vị cấp tỉnh; Lãnh đạo và công chức chuyên trách công tác văn thư, lưu trữ của Phòng Nội vụ; cán bộ văn thư, lưu trữ các phòng ban huyện, thị xã, thành phố và cán bộ Văn phòng UBND xã, phường, thị trấn.

Quang cảnh hội nghị

Nội dung tập huấn năm 2013 gắn liền với nội dung được quy định trong các văn bản: Nghị định số 01/2013 - NĐ - CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ; Thông tư số 07/2013/TT - BNV ngày 22/01/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; Thông tư số 04/2013/TT - BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ; Quy định công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng được ban hành kèm theo Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 22/8/2013 của UBND tỉnh Sóc Trăng.

Qua lớp tập huấn, các học viên đã được nghe triển khai nội dung văn các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên; học viên được trao đổi, thảo luận một số nội dung cơ bản về công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp hiện nay.
Kết quả tập huấn là cơ sở quan trọng để các học viên tham mưu cho lãnh đạo cơ quan chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; đồng thời, mỗi cán bộ có thể trực tiếp thực hiện tốt các nội dung nghiệp vụ nhằm đưa công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, địa phương ngày càng chuẩn hóa theo quy định của pháp luật.
ThS. Đỗ Văn Học

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.