- Thông báo đóng học phí hệ Vừa làm vừa học thành phố học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 - Hạn chót 25/05/2018 - xem tại đây

- Lịch tiếp sinh viên chính quy học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 - xem tại đây

- Nhà trường tiến hành nghỉ lễ ngày 30/4/2018 (thứ 2) và Quốc tế Lao động ngày 01/5/2018 (thứ 3); làm việc trở lại vào ngày 02/5/2018 (thứ 4) 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   

  

 

(chuyên mục đang xây dựng)

(chuyên mục đang xây dựng)