Danh sách dự kiến SV nhận TCXH HK1 2016-2017

 Sinh viên tải và xem danh sách dự kiến cụ thể tại đây.

MSSV HỌ VÀ TÊN ĐỐI TƯỢNG MỨC
TR.CẤP
SỐ THÁNG KHOA / BỘ MÔN
1356130074 Sô Thị Huyền VC 140.000 đ 12 tháng Lưu trữ học  
1456130052 La Văn Phúc VC 140.000 đ 12 tháng Lưu trữ học  
1556130086 Trần Văn Út MC 140.000 đ 12 tháng Lưu trữ học  
1656130020 Đỗ Thị Mỹ Hạnh ĐT4 140.000 đ 06 tháng Lưu trữ học  

Phòng Công tác sinh viên

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.