Thời khóa biểu HK 1 năm học 2016 - 2017

Sinh viên xem TKB của lớp mình. Các trường hợp nợ môn xin vui lòng xem thời khóa biểu các lớp khác đăng ký học lại tại tỉnh khác hoặc tại TPHCM (xem thông báo hệ VLVH tại TPHCM). 

1. An Giang (HK 7)

2. Bình Định khóa 2014 (HK 4)

 

3. Cà Mau (HK 2)


4. Đồng Tháp khóa 2014, 2015 (HK 4)


5. Kiên Giang (HK 8)


6. Ninh Thuận (HK 8)


7. Tây Ninh (HK 5)


8. Vĩnh Long (HK 5)


Bộ môn Lưu trữ học - Quản trị văn phòng

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.