Lịch thi HK 2 NH 2016 - 2017 Khóa 2013 - 2018 (VB1) và Khóa 2014 - 2018 (VB2)

Phòng thi: A305

1 Phân loại và chỉnh lý tài liệu lưu trữ, 18h00, ngày 25.4.2017 

2 Xác định giá trị tài liệu lưu trữ, 19h00, ngày 25.4.2017

3 Nghiệp vụ thư ký văn phòng, 18h00, ngày 27.4.2017

4 Tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ, 19h00, ngày 27.4.2017

5 Văn bản quản lý nhà nước và kỹ thuật soạn thảo văn bản, 18h00, ngày 04.5.2017 

Bộ môn Lưu trữ học - Quản trị văn phòng

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.