Sách: Quy định pháp luật về Soạn thảo văn bản và công tác văn thư - lưu trữ

Tác giả: TS. Nghiêm Kỳ Hồng - ThS. Hà Quang Thanh (Tuyển chọn)
Năm xuất bản: 2006
Nhà xuất bản: Lao động
Số trang: 581

Soạn thảo văn bản và công tác văn thư - lưu trữ có vị trí rất quan trọng đối với hoạt động quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Vì vậy, trong những năm qua, Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản quy định, hướng dẫn về các mặt công tác này.
Để góp phần cung cấp tài liệu nghiên cứu, học tập cho sinh viên, học viên các trường, lớp đào tạo đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và bồi dưỡng kiến thức về quản lý nhà nước, về lưu trữ - quản trị văn phòng và của đông đảo cán bộ quản lý, cán bộ văn thư - lưu trữ trong cả nước, Nhà xuất bản Lao động xuất bản cuốn sách “Quy định pháp luật về soạn thảo văn bản và công tác văn thư - lưu trữ” do Tiến sĩ Nghiêm Kỳ Hồng - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Thạc sĩ Hà Quang Thanh - Học viện Hành chính Quốc gia tuyển chọn và hệ thống hóa.
Cuốn sách tuyển chọn kịp thời 21 văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và một số bộ, ngành ở Trung ương ban hành trong khoảng thời gian từ năm 2001 đến năm 2006 và một số văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Nội dung bao gồm:
Phần thứ nhất: Quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Phần thứ hai: Quy định về công tác văn thư - lưu trữ.
Phần thứ ba: Phụ lục - Một số văn bản hướng dẫn nghiệp vụ mới ban hành của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.
Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc. 
Tháng 10 năm 2006
(Trích Lời nhà xuất bản)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.