[TB] Sinh viên trễ hạn trả sách thư viện

1456130003 Nguyễn Thị Chi: Lưu trữ Việt Nam những chặng đường phát triển / Nguyễn Văn Thâm, Nghiêm Kỳ Hồng

1456130017 Nguyễn Thi Thu Hà: Giáo trình văn bản quản lý nhà nước và kỹ thuật soạn thảo văn bản / Lê Văn In chủ biên ; Nghiêm Kỳ Hồng

1456130051 Nguyễn Ngọc Hoàng Phát: Mối quan hệ văn hóa Đông Sơn với các văn hóa thời đại kim khí ở Nam Trung Quốc 

Các bạn sinh viên có tên trên nhanh chóng trả sách cho thư viện, vì tiền nợ sách là tăng thêm 2000đ/ngày và không nợ sách thư viện là điều kiện để bảo lưu học tập, nhận học bổng, ra trường, v.v...  

Bộ môn Lưu trữ học - Quản trị văn phòng

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.