Chương trình học bổng Toshiba năm 2015

Nhà trường thông báo đến toàn thể học sẽ và đang học chương trình Thạc sĩ/Tiến sĩ tại Đại học Quốc gia TPHCM về học bổng Toshiba năm 2015. 
Số lượng: 8 học bổng toàn phần (200,000 JPY/năm học) và 8 học bổng bán phần (100,000 JPY/năm học).
Đối tượng tham gia: Học viên sẽ và đang học chương trình Thạc sĩ/ Tiến sĩ trong năm 2015.
Tiêu chí lựa chọn: 
1. Sinh viên năm cuối của chương trình Cử nhân với điều kiện sau:
  • Sẽ tốt nghiệp trong niên học 2014 - 2015
  • Sẽ nhập học chương trình Thạc sĩ đầu niên học 2015 - 2016
  • Cần sự xác nhận cho cả 2 điều kiện trên.
2. Là học viên đang theo học chương trình Thạc sĩ/ Tiến sĩ tại Đại học Quốc gia TPHCM.
3. Có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế.
4. Có thành tích học tập và nghiên cứu xuất sắc.
5. Giới hạn độ tuổi là 27 (đối với học viên đầu vào của chương trình Thạc sĩ) và 30 (đối với học viên đầu vào của chương trình Tiến sĩ). Ưu tiên học viên trẻ tuổi.
6. Trình độ tiếng Anh hoặc Nhật.
7. Ưu tiên học viên đã nhận học bổng Toshiba của các năm trước.
Thông tin chi tiết về học bổng và yêu cầu về hồ sơ xem tại đây.
Bộ môn LTH - QTVP 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.