Giáo trình: Thông tin phục vụ lãnh đạo và quản lý

Tác giả: PGS.TSKH. Bùi Loan Thùy
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TPHCM
Số trang: 215
Giá: 24.000 Đ


Công tác lãnh đạo, quản lý là một khoa học đồng thời là một nghệ thuật. Trong xã hội hiện đại nói chung và thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói riêng, ở Việt Nam, người cán bộ lãnh đạo, quản lý đang đối mặt với những thách thức mới, phải đáp ứng những đòi hỏi mới ngày càng tăng lên của xã hội. Công tác lãnh đạo, quản lý, bao giờ cũng gắn bó chặt chẽ với thông tin và các quá trình thông tin. Thông tin là nhu cầu thiết yếu trong mọi hoạt động của đời sống xã hội, là nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội. Thông tin bao phủ lên xã hội bằng nhiều kênh, thẩm thấu vào từng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, vào từng con người cụ thể, xâm nhập vào các mối quan hệ kinh tế - xã hội.
Thông tin phục vụ mọi chức năng, nhiệm vụ của công tác lãnh đạo, quản lý góp phần bảo đảm cho nhà lãnh đạo, nhà quản lý hoạt động hiệu quả, đạt được các mục tiêu đã định trước. Việc nắm bắt, điều khiển, kiếm soát, sử dụng và khai thác thông tin có ý nghĩa cực kỳ to lớn đối với nhà lãnh đạo, nhà quản lý. Một trong những tiêu chuẩn đánh giá năng lực của người cán bộ lãnh đạo, quản lý là khả năng thu thập đầy đủ, xử lý nhanh chóng các thông tin nhận được từ nhiều nguồn khác nhau và ra các quyết định quản lý đúng đắn, chính xác, kịp thời, đạt hiệu quả cao. Nhờ nắm được thông tin, người cán bộ lãnh đạo, quản lý tiên liệu được những biến đổi, sửa chữa nhanh chóng những công việc có hiệu lực thực thi kém, và làm tăng hiệu quả của công việc.
Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc còn sống là người nắm bắt và xử lý thông tin rất kịp thời trên nhiều lĩnh vực: chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, giáo dục, quân sự, v.v..., do đó đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua nhiều khó khăn gian khổ, nắm được thời cơ, đưa cách mạng tới thắng lợi.
Các cán bộ lãnh đạo, quản lý hiểu rõ hơn ai hết giá trị của thông tin và đều mong muốn xây dựng một hệ thống thông tin hoàn thiện trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của mình, đặc biệt là hệ thống thông tin tư liệu nội bộ để có thể truy cập, kiểm soát dòng chảy thông tin một cách dễ dàng. Hệ thống thông tin được tin học hóa phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý đang đóng vai trò ngày càng to lớn trong xã hội hiện đại nói chung, trong lãnh đạo, quản lý các cấp nói riêng.
Ở nước ta, hệ thống quản lý đang hoạt động là hệ thống nhiều cấp, vô cùng phức tạp, bao gồm các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội,... Các thành phần kinh tế khác nhau, với những chủ thể quản lý khác nhau, thuộc các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khác nhau, có chức năng, nhiệm vụ khác nhau, mục tiêu hoạt động khác nhau nên nhu cầu thông tin cũng rất khác nhau. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, hơn ai hết, cần có đầy đủ các thông tin cần thiết với độ tin cậy cao để giải quyết các nhiệm vụ quản lý, ra các quyết định nhanh chóng, đúng đắn, chính xác. Vấn đề quản lý có thể làm chủ và sử dụng có hiệu quả hệ thống thông tin khi ra quyết định.
Đảm bảo thông tin trong lãnh đạo, quản lý là vấn đề cấp thiết hiện nay. Nội dung giáo trình "Thông tin phục vụ lãnh đạo, quản lý" nhằm cung cấp một số kiến thức cơ bản về mối quan hệ của thông tin đối với công tác lãnh đạo, quản lý; các loại thông tin, hình thức phục vụ thông tin cho lãnh đạo, quản lý; ảnh hưởng của thông tin đến việc ra quyết định quản lý và hoạch định chính sách. Giáo trình cũng đề cập đến các biện pháp bảo đảm thông tin trong quản lý và hệ thống thông tin quản lý hiện đang được sử dụng trong nhiều lĩnh vực của xã hội hiện nay cũng như các vấn đề khác có liên quan đến thông tin phục vụ lãnh đạo, quản lý.
Nội dung giáo trình được chia thành bốn chương:
Chương 1. Khái quát về công tác lãnh đạo, quản lý;
Chương 2. Những vấn đề chung về thông tin phục vụ lãnh đạo, quản lý;
Chương 3. Thông tin phục vụ ra quyết định quản lý và hoạch định chính sách;
Chương 4. Hệ thống thông tin phục vụ lãnh đạo, quản lý.
Thông tin phục vụ lãnh đạo, quản lý là một vấn đề phức tạp và nhạy cảm. Người biên soạn hy vọng rằng đây sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích cho sinh viên ngành Thông tin - Thư viện và ngành Lưu trữ - Quản trị văn phòng.
Chắc chắn rằng nội dung của giáo trình không thể tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế nhất định. Người biên soạn rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các giảng viên, sinh viên và bạn đọc để lần tái bản sau giáo trình được sửa chữa, bổ sung hoàn chỉnh hơn.
Ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ email: thuybun@yahoo.com hoặc thuybl@uef.edu.vn.
Xin chân thành cảm ơn.

 Người biên soạn
Bùi Loan Thùy

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.