Thay đổi Lịch học Khóa 2015 văn bằng 1

- Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, ngày bắt đầu: 20 tháng 6 năm 2016
- Môn: Đường lối Cách mạng Việt Nam, ngày bắt đầu: 18 tháng 7 năm 2016
Mọi thông tin khác liên quan đến Lịch học, Học kỳ 2 năm học 2015 - 2016, khóa 2015 văn bằng 1 (Hệ vừa làm vừa học) không thay đổi.

Chi tiết xin liên hệ giáo vụ hệ Vừa làm vừa học Thành phố: Thầy Hoàng Quang Cương: 0979 923 570

Bộ môn Lưu trữ học - Quản trị văn phòng

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.