TKB khóa 2017 VB 1 - đợt 1 và đợt 2 (HK 2 năm học 2017 - 2018)

THỜI KHOÁ BIỂU

KHÓA 2017 – 2020 – VB 1 – Đ1 (HỌC KỲ 3)

Học kỳ II, năm học 2017 – 2018

1. Thông tin chung:

- Thời gian học: từ 18h00’ đến 21h00’ vào các ngày thứ 2, 4, 6 tại Quận 1.

- Phòng học và thi hết môn: Môn 1,2,3,4, 5 học tại phòng P302, cơ sở Trưng Vương

                                                Môn còn lại học giáo vụ sẽ liên hệ báo phòng sau.

Lịch học:

Stt

Tên môn học

Số Tiết

Giảng viên

Thời gian học

Ghi chú

1

Môi trường và phát triển

30

ThS. Ngô Tùng Lâm

Từ 21/5/2018

đến 4/6/2018

 

2

Tâm lý học đại cương

30

ThS. Lê Thị Tuyết Ánh

Từ 8/6/2018

đến 22/6/2018

 

3

Phương pháp nghiên cứu khoa học

30

ThS. Trần Thị Bích Liên

Từ 27/6/2018

đến 11/7/2018

 

4

Thực hành văn bản tiếng Việt

30

TS. Trần Thị Hoa

Từ 18/7/2018

đến 01/8/2018

 

5

Tiến trình lịch sử Việt Nam

45

TS. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Từ 03/8/2018

đến 27/8/2018

 

6

Bảo tàng học và di sản

30

TS. Hồ Sơn Diệp

Từ 29/8/2018

đến 14/9/2018

Nghỉ lễ ngày 3/9/2018

7

Hành chính công

30

ThS. Phạm Thị Phi Yến

Từ 17/9/2018

đến 01/10/2018

 

8

Lịch sử và tổ chức các cơ quan nhà nước

30

ThS. Mai Thanh Xuân

Từ 5/10/2018

đến 19/10/2018

 

9

Tổng quản về công tác văn thư

30

Ths. Nguyễn Thị Ly

Từ 24/10/2018

đến 7/11/2018

 

10

Quan hệ công chúng

30

ThS. Mai Đăng Khoa

 

Từ 12/11/2018

đến 26/11/2018

 


THỜI KHOÁ BIỂU

KHÓA 2017 VB 1- Đ2 (HỌC KỲ 2)

Học kỳ II, năm học 2017 – 2018

1. Thông tin chung:

- Thời gian học: từ 18h00’đến 21h00’ vào các ngày thứ 2, 4, 6 tại Quận 1.

- Phòng học và thi hết môn: Môn thứ 1,2,3,4,5 học tại phòng P302, cơ sở Trưng Vương

                                                Môn còn lại học giáo vụ sẽ liên hệ báo phòng sau.

Lịch học:

Stt

 

 

Tên môn học

 

 

Số Tiết

 

 

Giảng viên

 

 

Thời gian học

 

 

Ghi chú

 

 

1

 

 

Môi trường và phát triển

 

 

30

 

 

ThS. Ngô Tùng Lâm

 

 

Từ 21/5/2018

đến 4/6/2018

 

 

 

 

 

2

 

 

Tâm lý học đại cương

 

 

30

 

 

TS. Lê Thị Tuyết Ánh

 

 

Từ 8/6/2018

đến 22/6/2018

 

 

 

 

 

3

 

 

Phương pháp nghiên cứu khoa học

 

 

30

 

 

ThS. Trần Thị Bích Liên

 

 

Từ 27/6/2018

đến 11/7/2018

 

 

 

 

 

4

 

 

Thực hành văn bản tiếng Việt

 

 

30

 

 

TS. Trần Thị Hoa

 

 

Từ 18/7/2018

đến 01/8/2018

 

 

 

 

 

5

 

 

Tiến trình lịch sử Việt Nam

 

 

45

 

 

TS. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

 

 

Từ 03/8/2018

đến 27/8/2018

 

 

 

 

 

6

 

 

Xã hội học đại cương

 

 

30

 

 

TS. Vũ Toản

 

 

Từ 29/8/2018

đến 14/9/2018

 

 

Nghỉ lễ ngày 3/9/2018

 

 

7

 

 

Cơ sở văn hóa Việt Nam

 

 

30

 

 

PGS.TS.Trần Thị Mai

 

 

Từ 17/9/2018

đến 01/10/2018

 

 

 

 

 

8

 

 

Logic học đại cương

 

 

30

 

 

ThS. Ngô Tuấn Phương

 

 

Từ 5/10/2018

đến 19/10/2018

 

 

 

 

 

9

 

 

Lịch sử văn minh thế giới

 

 

45

 

 

TS. Đỗ Thị Hạnh

 

 

Từ 24/10/2018

đến 16/11/2018

 

 

 

 

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.