Thu hồ sơ trợ cấp xã hội của sinh viên HK2 2015 – 2016

Trợ cấp xã hội được cấp 06 tháng trong mỗi học kỳ. Mức trợ cấp dành cho tất cả các đối tượng: 140.000 đồng/ tháng

Căn cứ Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg, ngày 23 tháng 12 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 25 tháng 8 năm 1998 của liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, ngày 03 tháng 8 năm 2009 của liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 4 mục I Phần II Thông tư Liên tịch số 53/1998/TTLT/ BGD&ĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 25 tháng 8 năm 1998 của liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập.
Phòng Công tác Sinh viên thông báo việc nộp hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội đối với sinh viên hệ chính quy năm học 2015 – 2016 như sau:

I. Mức trợ cấp
- Mức trợ cấp dành cho tất cả các đối tượng: 140.000 đồng/ tháng
- Trợ cấp xã hội được cấp 06 tháng trong mỗi học kỳ.

II. Đối tượng và thủ tục hồ sơ:
1. Đối tượng 1: Sinh viên là người dân tộc ít người ở vùng cao liên tục sống ở vùng cao hoặc có hộ khẩu thường trú ở vùng cao ít nhất 3 năm trở lên (tính từ thời điểm vào học tại trường). Các xã là vùng cao được công nhận tại các quyết định sau của Ủy ban Dân tộc: 
+ Quyết định số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993,
+ Quyết định số 33/UB-QĐ ngày 4/6/1993,
+ Quyết định số 08/UB-QĐ ngày 4/3/1994,
+ Quyết định số 64/UB-QĐ ngày 26/8/1995,
+ Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/05/1997,
+ Quyết định số 68/UBQĐ ngày 09/08/1997,
+ Quyết định số 26/1998/QĐ-UB ngày 18/03/1998,
+ Quyết định số 363/2005/QĐ-UBDT ngày 15/08/2005,
+ Quyết định số 172/2006/QĐ-UBDT ngày 07/07/2006,
+ Quyết định số 01/2007/QĐ-UBDT ngày 31/5/2007,
+ Quyết định số 61/QĐ-UBDT ngày 12/03/2009. 
Hồ sơ gồm:
- Đơn xin nhận TCXH (tải mẫu);
- Giấy khai sinh hoặc giấy kết hôn của cha mẹ (nếu giấy khai sinh bị thất lạc) hoặc bản sao giấy chứng minh nhân dân của sinh viên;
- Giấy chứng nhận của địa phương về thời gian cư trú của SV (dùng mẫu của địa phương hoặc tải mẫu tại đây);
- Bản sao sổ hộ khẩu có công chứng không quá 6 tháng. 

2. Đối tượng 2: Sinh viên là người mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa. Ðây là những người không có người đỡ đầu chính thức, không có nguồn chu cấp thường xuyên.
Hồ sơ gồm:
- Đơn xin nhận TCXH (tải mẫu);
- Giấy khai sinh;
- Bản sao có công chứng giấy chứng tử của cha và mẹ do UBND cấp xã cấp;
- Giấy xác nhận mồ côi không người đỡ đầu chính thức, không có nguồn chu cấp thường xuyên của cơ quan thương binh xã hội cấp quận, huyện, thị xã trên cơ sở đề nghị của phường, xã nơi sinh viên cư trú;

3. Đối tượng 3: Sinh viên là người tàn tật theo quy định của Nhà nước tại Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 là những người gặp khó khăn về kinh tế khả năng lao động bị suy giảm từ 41% trở lên do tàn tật, được Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền xác định.
Hồ sơ gồm:
- Đơn xin nhận TCXH (tải mẫu);
- Bản sao giấy chứng minh nhân dân; 
- Giấy xác nhận của UBND cấp xã về hoàn cảnh kinh tế khó khăn;
- Giấy chứng nhận sinh viên bị khuyết tật của Hội đồng Giám định Y khoa có nêu rõ tỉ lệ bị suy giảm khả năng lao động. (Hội đồng giám định Y khoa, số 105 Bùi Hữu Nghĩa, Quận 5). 

4. Đối tượng 4: 
Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó học tập. 
Hồ sơ gồm:
- Đơn xin nhận TCXH (tải mẫu);
- Các minh chứng liên quan đến hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế của sinh viên (sổ hộ nghèo, giấy xác nhận đặc biệt khó khăn,…).
- Bảng điểm học kỳ chính trước đó có xác nhận và đóng dấu của Trường.

III. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:
1. Thời gian: Từ 21/3 đến 25/3/2016.
2. Địa điểm:
- Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Quận 1: P.CTSV – B.002
- Cơ sở Linh Trung, Thủ Đức: P.CTSV – A.06
- Mọi thắc mắc về chế độ TCXH và thủ tục hồ sơ có thể gửi về qua địa chỉ email: vbnguyen@hcmussh.edu.vn

IV. Những lưu ý:
- Sinh viên tham khảo các quyết định quy định vùng cao được công nhận tại các quyết định sau của Ủy ban Dân tộc tại đây.
- Sinh viên thuộc đối tượng 4 phải làm hồ sơ theo từng học kỳ, tất cả các đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội còn lại chỉ làm hồ sơ một lần trong suốt khóa học, sinh viên chỉ làm lại hồ sơ khi có thay đổi về đối tượng, phạm vi áp dụng chế độ trợ cấp xã hội, theo hướng dẫn cụ thể của Phòng CTSV. 
* Xem văn bản.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.