- Thông báo đóng học phí hệ Vừa làm vừa học thành phố học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 - Hạn chót 25/05/2018 - xem tại đây

- Lịch tiếp sinh viên chính quy học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 - xem tại đây

- Nhà trường tiến hành nghỉ lễ ngày 30/4/2018 (thứ 2) và Quốc tế Lao động ngày 01/5/2018 (thứ 3); làm việc trở lại vào ngày 02/5/2018 (thứ 4) 

Đăng ngày: 26/04/2018

Vừa qua vào lúc 08:30, ngày 23/4/2018 (thứ Hai), tại Phòng B-21 (cơ sở Linh Trung, Thủ Đức), Bộ môn Lưu trữ học – QTVP đã tổ chức chương trình “Tư vấn học tập và cơ hội nghề nghiệp” nhằm gặp gỡ, giải đáp, hướng dẫn và tư vấn những vấn đề liên quan đến học tập, rèn luyện và hướng nghiệp cho toàn thể sinh viên Bộ môn.

  

 

(chuyên mục đang xây dựng)

(chuyên mục đang xây dựng)